گمشده...

گاهی وقتها برای پیدا کردن گمشده ها

                                                        باید

                                                                      بجای زمین به آسمان نگاه کرد...

/ 0 نظر / 14 بازدید