یه نفس عمیق...

چشامو میبندم...

آرنجم رو زانوم...

سیگار تو دستم...

لبم رو سیگار...

یه نفس...

حضورم پراز فریاد بی صدا...

چشمام پر از اشک ...

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید